Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

Buồn Mang Thao

Sáng tác:Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Đệm đàn: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét