Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Đêm rơi


Thơ: Phương Vy
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Đệm dàn: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét