Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

Dạ Khúc Mùa Đông

Thơ: Thủy Lục
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Đệm đàn: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét