Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

Tình Thâm

Thơ: Thủy Lục
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Đệm đàn: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét