Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Biển, em và nỗi nhớ

Thơ: Thủy Lục
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Đệm đàn: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét