Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2018

Dòng đời trôi

Thơ: Yên Sơn
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Hòa âm: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét