Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

Huế Lỡ Hẹn Mấy Mùa Trăng

Thơ: Trần Thị Hà Thân
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Quang Đạt

Trình bầy: Vân Khánh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét