Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

Mai Anh Đi Rồi

Thơ: Hòai Nam
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Quang Đạt

Trình Bầy: Thụy Long


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét