Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2022

Một lần nữa thôi

Sáng tác: B/S Nhạc sĩ Vũ Thư Nguyên

Trình bày: Hà Lan Phương

Đệm Đàn: Nguyễn Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét