Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

Đêm về trên dòng sông kỷ niệm

Thơ: BS thi sĩ Vi Sơn
Nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Clip: HLP
Keyboard: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét