Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2020

Em về cho mây bay đi

Thơ: Chu Thụy Nguyên

Phổ nhạc: Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét