Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

Thu Gọi

Sáng tác: Quang Ngọc
Keyboard: Nguyễn Hải
Clip: HLP

Trình bầy: Hà Lan Phương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét