Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Giã từ yêu

Thơ: Trường Đinh
Phổ nhạc: Ng. Hải & H. L. Phương
Hòa âm: Nguyễn Hải

Trình bầy: Ka-Nguyễn

Em là ai?

Nguyễn Hải
Thơ: Nhã Trúc
Nhạc: Hà Lan Phương
Đàn hát: Nguyễn Hải