Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

Bài du ca tình yêu

Thơ: Hoàng Thy Mai Thảo
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Đệm đàn: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét