Thứ Ba, 14 tháng 6, 2022

Bên dòng suối

Thơ: Nguyễn Dũng

Phổ nhạc: Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Pghương


Thứ Hai, 13 tháng 6, 2022

Tháng Sáu

Thơ: Gia Hoàng

Phổ nhạc: Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương


Thứ Ba, 22 tháng 3, 2022

Để dành yêu thương

Thơ: Mỹ Trinh

Phổ nhạc: Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương

 

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2022

Giấc Thánh

 Thơ: Diêu Linh

Nhạc: Hà Lan Phương

Trình bày: Nguyễn Hải,

Nguyễn Hải

Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2022

Bão Hòa

 Mời mọi người nghe một tuyệt tác phẩm của Sa Huÿnh do Hà Trần và Tùng Dương trình diễn


Thứ Ba, 25 tháng 1, 2022

Ta Còn Nhau

 Thơ: Huỳnh Công Ánh

Phổ nhạc & Trình bày: Hà Lan Phương

Thứ Hai, 24 tháng 1, 2022

Vì Khát Vọng Mà Đi

Thơ: Cao Nguyên

Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương 

Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2022

Tình khúc giao mùa

Thơ: Cao Nguyên

Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương