Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Giọt Sầu "Bài thơ cuối cùng của tháng năm"

Mời thưởng thức độc tấu Piano

Music by : Nguyen Hai and Ha Lam Phuong

Lyrics by : Vanessa Tram
Arranged and Performed by : Gerry Pucci

Khép Mộng

Thơ: Trường Đình
Phổ nhạc: Ng. Hải & H. L. Phương
Đệm nhạc: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương

Hà Lan Phương


Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Một lần nữa thôi

Sáng tác: Vũ Thư Nguyên
Đàn: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương

Hà Lan Phương