Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Khép Mộng

Thơ: Trường Đình
Phổ nhạc: Ng. Hải & H. L. Phương
Đệm nhạc: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương

Hà Lan Phương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét