Thứ Năm, 1 tháng 2, 2018

Khung cửa mùa đông

Thơ: Ly Ly Nguyễn
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Đệm đàn: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét