Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Thềm xưa

Sáng tác: Quang Ngọc
Đàn: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét