Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

Mùa cuối

Thơ: Nguyễn Xuân Thiệp
Phổ nhạc: Ng. Hải & H.L. Phương
Hòa âm : Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét