Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Có một điều con chưa nói với mẹ

Hà Lan Phương
Thơ: Vanessa Trâm
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Hòa âm: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét