Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Biển Đã Nói Gì

Thơ: Trường Đình
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Phối âm: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét