Thứ Ba, 6 tháng 12, 2022

Xin hỏi em

Thơ: Ben Oh
Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét