Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2022

Xin hỏi em

Thơ: Ben Oh
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Đàn & Hát: Nguyễn Hải

Nguyễn Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét