Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2022

Trên bờ ký ức

Thơ: Lê Hữu Minh Toàn
Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét