Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020

Du Ca

Thơ: Cao Nguyên
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Nguyễn Hải
Trình bày: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét