Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

Gọi Biển

Thơ: Phan Đình Ngọc Cẩm
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Quang Đạt

Trình bầy: Đình Nguyên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét