Thứ Hai, 2 tháng 4, 2018

Là duyên hay là nợ

Thơ: Phượng Thu
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Đàn: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét