Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

Pleiku, tháng 3-1974

Thơ: Nguyễn Xuân Thiệp
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Đệm Keyboard: Nguyễn Hải

Diễn ngâm / hát: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét