Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

Đêm nay

Thơ: Helen Cao
Nhạc: Hà Lan Phương
Đệm đàn: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét