Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2022

Đừng quay về

Thơ: Lê Hữu Minh Toàn
Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét