Thứ Ba, 22 tháng 11, 2022

Thu Phai

Thơ: Lê Hữu Minh Toàn
Phổ nhạc: Hà Lan Phương & Ng. Hải
Trình bày: Nguyễn Hải

Nguyễn Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét