Thứ Hai, 13 tháng 6, 2022

Tháng Sáu

Thơ: Gia Hoàng

Phổ nhạc: Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét