Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

Vô Tình

Thơ: Phạm Ngọc
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Hòa âm: Quang Đạt

Trình bày: Đình Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét