Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

Tiếng hát Ngọc Lan

Thơ: Tủy Lục
Phổ nhạc: Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét