Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2022

Nỗi nhớ bàng hoàng

Thơ: Minh Toàn Hữu Lê
Phổ nhạc & Trình bày: Hà Lan Phương
Hình ảnh: Internet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét