Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

Cô học trò bé nhỏ

Thơ: Ly Ly Nguyễn
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Đệm đàn: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan PhươngKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét