Thứ Hai, 4 tháng 1, 2021

Nhớ em gái Pleiku (kỷ niệm đóng quân Pleiku 1973-1975 Phân Đội 21/QCĐTTP)

 Nhạc & Lời: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét