Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Em Đi Góp Nhặt

Thơ: Bác Từ
Nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Keyboard: Nguyễn Hải
Clip: HLP

Trình bầy: Hà Lan Phương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét