Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Những Tình Khúc Nguyễn Hải & Hà Nhật Linh (Thanh Hiền hòa âm)

Tựa bài hát                                 Tác giả                             Trình bầy
Tìm lại yêu thương                       Nguyễn Hải                      Lê Thành
Có những buổi chiều                    Hà Nhật Linh                   Vân Anh
Thì thầm với gió                           Nguyễn Hải                      HLP
Nước mắt ân tình                         Hà Nhật Linh                    Hà Nhật Linh
Tình                                             Nguyễn Hải                      Lê Thành
Mưa rơi trong đời                         Nguyễn Hải                      HLP
Bay Đi tuổi thơ                             Nguyễn Hải                      Đại Dương
Buồn theo tháng ngày                   Hà Nhật Linh                    Lê Thành
Bay xa nỗi buồn                           Nguyễn Hải                       Lê Uyên
Phút biệt ly                                   Hà Nhật Linh                    Hà Lan Phương
Khi tình ta thay lá                         Hà Nhật Linh                     Hà Nhật Linh
Bến nước chia ly "thơ: Ph. Khánh"Nguyễn Hải                       Vân Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét