Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

CD Bài Ca Đưa Đò. Thơ: Mật Nghiêm "Học giả Đặng Nguyên Phả" Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương

Tác phẩn                                                            Trình bầy

Bài ca đưa đò                                                      Bảo Yến
Đạo tràng                                                             Hạnh Nguyên
Đường ta đi                                                         Quang Minh
Một trái tim                                                          Quang Minh
Tự hỏi                                                                 Quang Minh
Bài ca lên đường                                                 Quang Minh
Tự Qua                                                                Hạnh Nguyên
Qua roi moi thay                                                   Tan Dat
Về Đây                                                                Bao Yen
Dừng lại                                                              Quang Minh
Chân Không Diệu Hữu                                          Tấn Đạt
Không Lời                                                            Q. Minh
Ma Phat                                                               Bảo Yến
Mong Manh                                                          Bảo Yến
Dừng lại                                                               Bảo yến
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét