Thứ Hai, 24 tháng 1, 2022

Vì Khát Vọng Mà Đi

Thơ: Cao Nguyên

Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét