Thứ Tư, 7 tháng 12, 2022

Nụ hôn lì

Thơ: Phan Hạ Du
Phổ nhạc & Trình bày: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét