Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

Đời Kỷ Nữ

Nhạc và lời: Hà Lan Phương
Đệm nhạc: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét