Thứ Hai, 25 tháng 7, 2022

Cát Bụi Phôi Pha

Thơ: Nguyễn Chí Hiệp

Phổ nhạc & Trình bày: Hà Lan Phương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét