Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2022

Tình khúc giao mùa

Thơ: Cao Nguyên

Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét