Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

45 năm người Quân Cảnh xa quê hương

Sáng tác: QC Nguyễn Hải
Hình ảnh: Internet
Thực hiện: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét