Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2022

Nỗi Buồn Chôn Giấu

Thơ: Huỳnh Giao

Phổ nhạc & Trình bày: Hà Lan Phương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét