Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

Sẽ Gọi Tên Anh

Thơ: Nguyễn Chí Hiệp "Sẽ Gọi Tên Em"
Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét