Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

Cát bụi

Ha Lan Phương
Thơ: Nguyễn Chí Hiệp
Nhạc: Hà Lan Phương
Đệm đàn: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét